Suunnittele hyvin. Toteuta paremmin. Hallitse helposti henkilöstöresurssit ja tuota asiakkaalle yksilöllistä palvelua laadukkaasti.

FlowGenius ohjelma on ratkaisu hoiva- ja kotihoitopalvelun henkilöstöresurssien suunnitteluun ja kustannuslaskentaan.

Tehty Suomessa